Калибриране и Рекалибриране на Резервоари

Обемното калибриране на резервоари е доказано най-точният метод при изготвяне на калибровъчни таблици.


Научете Повече

Проверка на системи за улавяне на бензинови пари

Опазването на околната среда и чистотата на атмосферния въздух са наша отговорност.


Научете Повече

Осигуряване на еталонно оборудване за съвместни проверки с НАП и БИМ

ВИ АР ЕС притежава еталонно оборудване за проверка на системи за измерване на терминали за горива и бензиностанции.

Научете Повече

ВИ АР ЕС КОНТРОЛ

“Ви Ар Ес Контрол” ЕООД е първият оправомощен от Председателя на БИМ Орган за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП. Органът има действаща система за управление следваща изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и стриктно следи за изпълнението наНАРЕДБА № 16ОТ 12 АВГУСТ 1999 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, ТОВАРЕНЕ ИЛИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕНЗИНИ , което гарантира коректност и безпристрасност при извършваните проверки.

НОВИНИ

Нашите Клиенти